पम्पको लागि डिजेल इन्जिन

  • पम्पको लागि PD श्रृंखला डिजेल इन्जिन

    पम्पको लागि PD श्रृंखला डिजेल इन्जिन

    पम्पको लागि PD शृङ्खलाको डिजेल इन्जिन प्रस्तुत गर्दै - फायर फाइटिंग एकाइहरूको लागि अन्तिम मेसिन।असाधारण प्रदर्शन र विश्वसनीयता प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको, यो इन्जिन उद्योग मा एक खेल-परिवर्तक हो।