PTD श्रृंखला

  • PTD इनलाइन सर्कुलेशन पम्प

    PTD इनलाइन सर्कुलेशन पम्प

    हाम्रो क्रान्तिकारी PTD प्रकार एकल-चरण पाइपलाइन परिसंचरण पम्प परिचय!नवीनतम प्रविधिको साथ डिजाइन गरिएको र अधिकतम प्रदर्शनको लागि ईन्जिनियर गरिएको, यो पम्प उद्योगमा खेल-परिवर्तक हो।